Peygamberimiz diyor ki: İki köprü engellendiğinde Mehdimizin zuhur zamanıdır!

Peygamberimiz diyor ki: İki köprü engellendiğinde Mehdimizin zuhur zamanıdır!

15 Temmuz gecesi Hz. Hızır görevdeydi, insanlar bu gerçeği unutuyorlar…


Peygamberimizin ahir zamanda gerçekleşecek olayları adeta görmüş gibi tüm detayları ile hadislerde söylediğini sürekli anlatıyorum. Bakın peygamberimizin hadislerinden biri daha 15 Temmuz gecesi yaşananlar ile Mehdiyeti nasıl bağdaştırıyor:

İmam Sadık şöyle buyurdı: “İki köprü engellendiğinde işte bu Ehl Beytten Kaim Mehdimizin zuhur zamanıdır. (Melaim vel Fiten, İbni Tavus, 181)

Peygamberimiz ahir zamanın mühim bir olayı olarak yaşadığımız bu olayı detaylarıyla anlatmış, bu gerçekten de çok büyük mucize. Hadisin Arapçasında iki köprünün engellenmesi bağlanmak, insanlarca kapatılması ifadesi geçiyor.

Peygamberimizin 15 Temmuzda yaşadığımız darbe ile ilgili diğer hadisini de hatırlayalım:

“Köprü boydan boya tutulduğunda, doğudan gelen perçemli yıldızlar uçtuğunda, işte bu köprüde insanlar ölürler.” (Yevmul Halas, Kamil Süleyman, sayfa 515)

Hadisi incelersek peygamberimizin nasıl detay verdiğini çok net görüyoruz. Köprü boydan boya tutulduğunda (askerler köprüü kapattığında), doğudan gelen (Uçaklar Diyarnakırdan kalktı), perçemli yıldızlar ( F16’ların üzerinde kırmızı Türk bayrakları var, bomba attığında perçem görüntüsü oluşuyor), işte bu köprüde insanlar ölürler. (şehit düşen kahraman insanlarımız)

Gördüğünüz gibi peygamberimizin ahir zaman hadisleri işte böyle arka arkaya gerçekleşiyor. Daha olağanüstü olaylar yaşayacağız, hep harika olaylar olacak, Müslümanlara baskılar artacak ve hamiyet-i İslamiye feveran edecek. Ama bunun sonucunda da Allah’ın izniyle mehdi adeta güneş gibi tüm insanlığın üzerine doğacak…

Bediüzzaman’da halkın Müslümanlara olan baskı sonucunda hamiyet-i islamiye’nin feveran edeceğini ve ardından Mehdi’nin zuhur edeceğini şöyle müjdeliyor:

“Böyle bir cemaat-ı azime (Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in soyundan gelen büyük seyyidler cemaati) içindeki mukaddes kuvveti tehyic edecek (harekete geçirecek) ve uyandıracak HADİSAT-I AZİME (büyük olaylar) VÜCUDA GELİYOR (meydana geliyor). Elbette O KUVVET-İ AZİMEDEKİ (büyük kuvvetteki) BİR HAMİYET-İ ALİYE (büyük koruma hissi) FEVERAN EDECEK  ve  HAZRETİ MEHDİ BAŞINA GEÇİP, TARİK-I HAK (hak yola) VE HAKİKATE (gerçeğe) SEVK EDECEK.”  (Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat, s. 473)

Kaynak: http://hzisavehzmehdiyibuyuzyildagorecegiz.blogspot.com.tr/ , A9TV

Tüm yazılarım: https://erkanarkutyaziyor.wordpress.com/

Reklamlar