İşte 15 Temmuz darbe gecesi Türkiye’nin deprem haritası!

İşte 15 Temmuz darbe gecesi Türkiye’nin deprem haritası!

15 Temmuz gecesi Türkiye depremlerle sarsıldı… Ahir zamanın her günü Mehdiyetle bağlantılıdır.


Ahir zamanda olduğumuz bu dönemde tüm Türkiye 15 Temmuz gecesi yine olağanüstü bir olaya şahit oldu. Tam peygamberimizinhadislerde detaylarıyla bildirdiği gibi bir darbekalkışması yaşandı. Ahir zamanda her olayın bir harika olduğunu yazılarımda sürekli anlatıyorum. Darbeyi yapmaya kalkışanlar o gece Hz. Hızır’ın da görevli olduğunu hesaba katmadılar. Mehdiyet’in doğacağı İstanbul’un koruma altında olduğunu hesaba katmadılar. Allah’ın koruması altında olan bu şehri Allah’ın dilemesi dışında kimse ele geçiremez, ona da bir kez daha şahit oldular.

15 Temmuz darbe girişiminde yine peygamberimizin bildirdiği olağanüstü bir olay daha yaşandı. O gece Türkiye’nin dört bir yanı depremlerle sarsıldı. Resimde kavuniçi noktalarda Türkiye’de 15 Temmuz gecesi yaşanan depremleri görüyorsunuz. Bakın peygamberimiz bu durumu hadiste nasıl bildiriyor:

…Sonra MEDİNE (İSTANBUL) ŞEHRİ SAKİNLERİYLE BERABER ÜÇ DEFA SALLANACAK, BUNUN ÜZERİNE (MEDİNE’DE BULUNAN) MÜNAFIK ERKEKLER VE KADINLARDAN HİÇ KİMSE KALMAYIP HEPSİ ONUN YANINA GİDECEKLER ve böylece demirci körüğünün demirin kirini, pasını giderip attığı gibi Medine’de pisliği (yani habis insanları) dışına atacak ve O GÜNE KURTULUŞ GÜNÜ DENECEKTİR. (Mace Cilt 10, s. 331-335)

Bu hadisler daha olağanüstü olaylara, Hz. Mehdi’nin ve Hz. İsa’nin zuhuruna şahit olacağımızın işaretidir. Müslüman âlemini zor günlerin ardından apaydınlık günler bekliyor, müminler birbirlerine müjde versin…

Bu konuda yazdığım diğer yazım:

http://blog.milliyet.com.tr/sok-olacaksiniz–peygamberimiz-darbenin-yasanacagini-hadislerde-bildirmis—/Blog/?BlogNo=537315

Kaynak: http://hzisavehzmehdiyibuyuzyildagorecegiz.blogspot.com.tr/ , A9TV

Tüm yazılarım: https://erkanarkutyaziyor.wordpress.com/

Reklamlar

Depremlerin artması Hz. Mehdi’nin çıkış alametidir, Video

Depremlerin artması Hz. Mehdi’nin çıkış alametidir, Video

Depremlerin artması Hz. Mehdi’nin çıkış alametidir, Video

Ahir zamanda yaşadığımız olayların bir hikmeti var.


Herkes son yıllarda yaşadığımız depremlerin nedenini kendince açıklamaya çalışıyor. İnsanlar yıllar içinde giderek sıklaşan depremlerden dolayı büyük korku içindeler. En ufak bir sarsıntıda büyük panik yaşanıyor, halk kendisini sokağa atıyor. Fakat bu olayların hikmetini düşünen ve fark edebilen kişi çok az.

Daha önceki yazılarımda da belirtmiştim. Depremlerin bu kadar artmasının nedeni Hz. Mehdi’nin çıkış alameti olması nedeniyledir. Bu linkten seyredebilirsiniz:

 http://www.dailymotion.com/video/xhji68_depremlerin-artmasi-hz-mehdi-nin-cikis-alametlerindendir_news

Hz. Mehdi kıyametten önce zuhur edecektir, onun çıkışı aynı zamanda da kıyamet alametidir. Peygamberimiz birçok hadisinde depremlerin artmasını Hz. Mehdi’nin zuhur alameti ve kıyametin yakınlaşması olarak şöyle bildirmiştir:

Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Depremler çoğalacak. (Ramuz-El Ehadis, 476/11)

Kıyametten önce iki büyük hadise vardır ve sonra da zelzeleli yıllar. (Ramuz-El Ehadis, 187/2)

Barınacak evler, sizi taşıyacak hayvanlar bulamayacağınız günler yaklaşmıştır. Çünkü evlerinizi depremler yıkacak. (Kıyamet Alametleri, s. 146)

Anlaşmazlıklar ve sık sık depremler vaki olacak.. (Kıyamet Alametleri, s.166)

Kuran’da da deprem ile kıyamet arasındaki ilişkiye işaret eden ayetler bulunmaktadır. Kuran’ın 99. Suresi’nin adı Zelzele (büyük sarsıntı, deprem) Suresi’dir. Sekiz ayetten oluşan bu surede yerin şiddetli sarsıntısı tasvir edilmekte, bunun ardından da kıyamet günü insanların diriltilecekleri ve Allah’ın huzurunda hesap verecekleri, zerre ağırlığınca da olsa yaptıkları işlerin karşılığını alacakları anlatılmaktadır:

Yer, o şiddetli sarsıntıyla sarsıldığı,

Yer, ağırlıklarını dışa atıp-çıkardığı,

Ve insan: “Buna ne oluyor?” dediği zaman,

O gün (yer) haberlerini anlatacaktır.

Çünkü senin Rabbin ona vahyetmiştir.

O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilsin diye bölük bölük fırlayıp-çıkarlar.

Artık kim zerre ağırlığınca hayır işlerse, onu görür. Artık kim zerre ağırlığınca bir şer (kötülük) işlerse, onu görür. (Zelzele Suresi, 1-8)

Depremlerin bu kadar sıklaşmasına hikmet gözüyle bakmak gerek, Hz. Mehdi’nin zuhuru çok yakın. Bu gerçeği görebilenlerden olmak gerek.

Kaynak: http://mehdinincikisalametleriveozellikleri.blogspot.com/

Tüm yazılarım: https://erkanarkutyaziyor.wordpress.com/

Video sayfam: http://video.mynet.com/erkanarkut/videolari/liste

“Depremde eviniz hasar görürse kime misafir olacaksınız” sorusuna cevap, Video

“Depremde eviniz hasar görürse kime misafir olacaksınız” sorusuna cevap, Video

Kuran ahlakını yaşamayan bir toplumda perişanlık ve sefalet olur.


Hepiniz görmüşsünüzdür, bir sigorta reklamında “Depremde eviniz hasar görürse kime misafir olacaksınız” sorusuna insanlar “bilmem ki, herhalde çocuklarımızla sokakta kalırız, gidecek hiçbir yerimiz yok” diye cevap veriyorlar. Bu nasıl bir toplum ki insanlar kendilerini bu kadar güvensiz, yalnız ve çaresiz hissediyorlar. Oysa imanlı olan insanların bu soruya çok daha farklı cevap vermeleri gerekir, aşağıdaki videodan izlemenizi rica ediyorum:

http://bit.ly/18Yy0SS

Tabii ki müminler mümin önce Allah’a sonra kardeşlerine güvenecekler. Bu yüzden bu sorunun cevabı “mümin bir kardeşimin yanına giderim, onlar bana yardımcı olur” olmalıdır. Ayrıca reklamda “sigortanızı yaptırın, zorunlu misafirlikten kurtulun” deniyor. Müslümanlar arasında zorunlu misafirlik diye bir kavram da yoktur. İhtiyaç içinde olan kardeşlerine destek olmak tüm Müslümanların üzerine bir sorumluluktur. Yapılan tüm güzellikler ve iyilikler insanların rızası için değil Allah rızası için yapılır.

Allah Resülü şöyle buyurmuştur:

“Birbirlerini sevmelerinde, birbirlerine acımalarında, birbirlerini esirgemelerinde müminlerin hali, tıpkı bir vücud gibidir, o vücudun herhangi bir azası rahatsız olursa, diğer azaları o rahatsızlığı paylaşır ve uykusuz kalır.” (Muhyiddin İbn-i Arabi, Fütühat-ı Mekki’den İbni Arabi, sf. 78-79)

Tüm yazılarım: https://erkanarkutyaziyor.wordpress.com/

Video sayfam: http://video.mynet.com/erkanarkut/videolari/liste

 

Japonya’daki büyük felaketin ardından düşünülmesi gereken ne?:

, 

12854_3

Yaşanan her olay insanların düşünmesi ve akletmesi içindir, düşünülmedikçe olaylar devam edecektir.


Tsunami her şeyi yerinden söküp götürdü, kimseyi tanıyamıyoruz, yüzlerce ölü var…”İşte kurtulanların ağzından dökülen sözler. Japonyatsunaminin ardından şimdide nükleertehlike altında. Yani durum kötüden gittikçe daha da kötüye gidiyor. İnsanlar sadecedepremin 8.9’luk şiddetinden, şehrin içinde sürüklenen gemilerden ve arabalardan bahsediyorlar. Japonya kimbilir kaçıncı felaketini yaşıyor. Peki bu kadar kısa süre içinde nerdeyse önüne çıkan her şeyi yok eden tsunaminin ardından düşünülmesi gereken ne, konuşulması gereken ne? Tsunaminin verdiği maddi zarar mı, yoksa bir toplumun yok olan maneviyatı mı?

Bildiğiniz gibi Japonlar dindar bir toplum değil, yaşamları tam olarak maddiyat üzerine kurulu, varsa yoksa şirketleri, iş hayatları, borsaları, şirketlerinin ciroları. Tam olarak robotlaşmış gibiler, maneviyat yok, Allah’a dönüp yönelmek yok. Sadece bu dünya için yaşıyorlar. Peki sonuç ne oluyor? Bir atom bombası ile tüm ülke saniyeler içinde yerle bir oluyor, ülkede taş taş üzerinde kalmıyor. Japonlar büyük bir güçlükle ülkeyi tekrar ayağa kaldırıyorlar. Sonra ne oluyor? Ard arda gelen şiddetli depremler özenle kurdukları yolları, köprüleri birkaç saniyede yerle bir ediyor, yine taş taş üzerinde kalmıyor. Tsunamide gördünüz mü sürüklenen arabaları ve evleri? İşte değer verilen her şey böyle bir anda çer çöp oluyor.

Bilin ki, dünya hayatı ancak bir oyun, ‘(eğlence türünden) tutkulu bir oyalama’, bir süs, kendi aranızda bir övünme (süresi ve konusu), mal ve çocuklarda bir ‘çoğalma-tutkusu’dur. Bir yağmur örneği gibi; onun bitirdiği ekin ekicilerin (veya kafirlerin) hoşuna gitmiştir, sonra kuruyuverir, bir de bakarsın ki sapsarı kesilmiş, sonra o, bir çer-çöp oluvermiştir. Ahirette ise şiddetli bir azap; Allah’tan bir mağfiret ve bir hoşnutluk (rıza) vardır. Dünya hayatı, aldanış olan bir metadan başka bir şey değildir. (Hadid Suresi, 20)

Japonya’da bu kadar felaket yaşıyor, bu kadar insan ölüyor ama yine de Allah’a yönelmiyorlar, Allah’a tapmak yerine batıl dinlere yönelip putların önünde eğiliyorlar. Allah’da onlara sürekli böylesine zorlu ve çetin imtihanlar vererek Kendisini hatırlatıyor, her şeylerini ellerinden alarak dünyanın ne kadar boş olduğunu gösteriyor. Japonya depremi tüm hayatı para olan, maddiyat olan ve Allah’ı unutanlar için çok büyük bir ders bence. Eğer insanlar Allah’ı unuturlarsa bu felaketler devam edecektir, çünkü Allah bunun böyle olacağını zaten Kuran’da haber vermiştir:

İşte Biz, onların her birini kendi günahıyla yakalayıverdik. Böylece onlardan kiminin üstüne taş fırtınası gönderdik, kimini şiddetli bir çığlık sarıverdi, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmedici değildi, ancak onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı. (Ankebut Suresi, 40)