Eski İngiliz Büyükelçi “üst aklın İngiliz derin devleti olduğunu” anlatıyor…

Eski İngiliz Büyükelçi “üst aklın İngiliz derin devleti olduğunu” anlatıyor…

İngiliz derin devletinin en önemli yönlerinden biri kendisini çok iyi gizlemesidir ama artık deşifre oldular.


Üst aklın İngiliz derin devleti olduğuna inanmayanlar, ya da bu gerçeği Ahmet Hakan gibi gizleyenlerin artık hiç kaçış noktası kalmadı. Çünkü internet artık İngiliz derin devletinin pisliklerinin deşifreleri ile dolu. İngiltere her ne kadar Türkiye’nin başına gelen felaketlerde “Biz sizin yanınızdayız, Türkiye ile en yakın dost biziz” gibi açıklamalarda bulunsa da, İngiliz büyükelçi Richard Moore her ne kadar İngiliz derin devletini yaptığı sempatik konuşmalarla kurtarmaya çalışsa da artık boş. Çünkü Ortadoğu’daki tüm savaşların, tüm gizli operasyonların, Türkiye’nin yaşadığı darbenin ve Türkiye’de meydana gelen saldırıların ve PKK’nın arkasında İngiliz derin devleti olduğu artık deşifre olmuştur.

Bakın eski İngiliz büyükelçi Craig Murray üst aklın İngiliz derin devleti olduğunu nasıl anlatıyor:

“İngiliz Dışişleri Bakanlığı’nda çalıştım, büyükelçi oldum. 20 yıl boyunca diplomatlık yaptım. İngiliz hükümeti çok derin bir ahlaksızlığa sahip. Kendilerine fayda sağlamak için yurtdışında ne kadar insanı öldürdüklerini umursamıyorlar. Devletimiz dünya için tehlike teşkil eden hastalıklı bir yapı, haydut bir devlet.”

Kaynak:  https://www.facebook.com/ingilizderindevleti/?fref=ts

Tüm yazılarım: https://erkanarkutyaziyor.wordpress.com/

Reklamlar

Ivanka Trump’in LBGT Tweet’i ve arka plandaki İngiliz derin devleti

Ivanka Trump’in LBGT Tweet’i ve arka plandaki İngiliz derin devleti

İngiliz derin devleti Amerika’yı tamemen kontrol altında tutuyor, CIA ve MI6’i İngiliz derin devleti kurmuştur.


Ivanka Trump’in birkaç gün önce homoseksüelleri desteklediğini bildiren tweeti son derece manidar. Bildiğiniz gibi Ivanka Trump Amerikan başkanı Donald Trump’in danışmanlığını yapıyor. Homoseksüelleri desteklediği bu mail doğrudan Amerika’nın şu anda homoseksüelliği desteklediği yönünde tüm dünyaya mesaj veriyor.

İngiliz derin devleti dünya çapında homoseksüelliği, Darwinizmi, Rumiliği yaymaya çalışıyor. Aynı zamanda Amerika da İngiliz derin devleti tarafından yönetiliyor. Obama’da başkan seçildikten kısa bir süre sonra Beyaz Saray’a LBGT bayrağı asmış, Beyaz Saray’ı homoseksüellerin renkleriyle ışıklandırmıştı.

İngiliz derin devletinin adeta bir örümcek ağı gibi her yeri sardığına sürekli dikkat çekiyoruz. Amerika’nın yeni başkanı Donald Trump’da bu duruma direnememiş gibi gözüküyor.

Kaynaklar:

http://ustakilkim.blogspot.com.tr/

http://lutizm.blogspot.com.tr/

Tüm yazılarım: https://erkanarkutyaziyor.wordpress.com/

Mesnevi’nin Kuran’a göre yanlışları ve Rumilik tehlikesi – 5

Mesnevi’nin Kuran’a göre yanlışları ve Rumilik tehlikesi – 5

Müslümanların yanlış yönlendirildiğini Mevlana’nın öğretilerinin kullanılarak Rumilik adı altında Kuran’la taban tabana zıt bir dinin yayılmaya çalışıldığını bu bölümde anlatmaya devam edeceğim. İngiliz derin devleti Mevlana’nın adını kullanarak Rumilik adı altında Kuran’la taban tabana zıt bir dini yaymaya çalışıyor. Mevlana’ya ait olduğu ileri sürülen Mesnevi isimli eserde çok fazla Kuran’a muhalif bölümler var. Şimdi bu bölümlerden örnekler vermek istiyorum:

Mesnevi’de, Mesnevi’nin Haşa Allah Katın’dan geldiği ve Kuran’la eşdeğer olduğu iddia ediliyor:

Bu kitap, Mesnevi’dir. Mesnevi hakikate ulaşma ve yakın sırlarını açma hususunda din asıllarının asıllarıdır… Allah’ın en büyük fıkhı, Allah’ın en aydın yolu, Allah’ın en aydın şeriatıdır, en reddedilemez delilidir…. Şanları yüce, özleri hayırlı yazıcılar elleriyle yazmışlardır onu, tertemiz kişilerin başkasının ona dokunmasına meydan vermezler. Alemlerin Rabbinden inmiştir, batıl ne önünden gelebilir ne ardından. Allah onu korur, gözetir…. Başka lakapları da vardır, Allah takmıştır o lakapları ona… (Mesnevi, Önsöz)

Allah’ın fıkhı ve Kitabı Kuran’dır, Mesnevi değil, doğru yola ileten Kuran’dır, Mesnevi değil.

Şüphesiz, sana bu Kitab’ı hak ile indirdik; öyleyse sen de dini yalnızca O’na halis kılarak Allah’a ibadet et. (Zümer Suresi, 2)

Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt, sinelerde olana bir şifa ve mü’minler için bir hidayet ve rahmet geldi. (Yunus Suresi, 57)

Tertemiz olanların Kitap’a dokunması Kuran’la ilgili bir hükümdür, Mesnevi ile ilgili değil:

Elbette bu, bir Kuran-ı Kerim’dir. Saklanmış-korunmuş bir Kitap’ta (yazılı)dır. Ona, temizlenip-arınmış olanlardan başkası dokunamaz. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. (Vakıa Suresi, 77-80)

Yazıma bir sonraki bölümde devam edeceğim. Mümin kardeşlerimiz Rumilik adı altında yapılan ve Kuran’la taban tabana zıt olan bu propagandaya karşı uyanık olsunlar.

Kaynaklar: http://rumiliktehlikemi.blogspot.com.tr/

Tüm yazılarım: https://erkanarkutyaziyor.wordpress.com/

Üst akıl İngiliz derin devletinin Darwinizm planı!

Üst akıl İngiliz derin devletinin Darwinizm planı!

İngiliz derin devleti Darwinizm ile ırk üstünlüğü felsefesini yayıp ülkeleri sömürüyor.


Papa’nın “Evrim ve Büyük Patlama gerçek, Tanrı sihirli değneği olan bir sihirbaz değil” açıklaması boş yere değildi. Bu açıklama İngiliz derin devletinin Papa’yı nasıl kontrol altına aldığının apaçık kanıtı niteliğindeydi.

İngiliz derin devleti evrim teorisini dünyayı dinden ve Allah inancından uzaklaştırmak için ateist Mason localarında planlamıştı. Evrim teorisi bilimsellik kisvesi altında desteklenecek, Darwin gibi bir maceracı teoriyi ortaya atan bilim adamı olarak dünyaya tanıtılacaktı.

Paris’teki 33. Derece Mizraim Masonluk Yüce Konseyi’ne bağlı konsey üyeleri, toplantılarında, “herhangi mantıksal bir doğrulamaya gerek duymaksızın” evrimin bir bilim olarak desteklenmesi gerektiği kararını almışlardır:

İşte bu (evrim teorisinin bilimsel olduğu) bakış açısını kullanarak, bizler hiç durmaksızın, basınımız yoluyla bu teorilere körü körüne güvenilmesini sağlayacağız. Entelektüeller… bilgileriyle kendilerini övecekler ve herhangi mantıksal bir doğrulamaya gerek duymaksızın bilimden alabildikleri tüm bilgiyi faaliyete geçirecekler, temsilciliklerimizdeki uzmanlar onların zihinlerini bizim istediğimiz yönde eğitebilmemiz için tüm parçaları kurnazca bir araya getirdiler. Bir an için bunların boş sözler olduğunu düşünmeyin: Darwinizm için planladığımız başarılar üzerinde dikkatlice düşünün.1

Alınan bu gizli kararda açıkça görülebildiği gibi ateist masonlar, evrim teorisinin körü körüne kabul edilmesini sağlamak için basını, entelektüelleri, uzmanları ve eğitimcileri kullanmayı planlamış ve insanların zihinlerini şekillendirebilmek için sinsi bir taktik geliştirmişlerdir. Amerika’daki ateist masonik sistem de Mizraim’in bu kararını çok geçmeden benimsemiştir. New Age dergisi Mart 1922 yılında ateist masonluğun hâkimiyetinin sözde evrim ve insanın kendi gelişimi sayesinde kurulacağını belirtmiştir.

Bu planın ardından karar alıcılar, dünyanın en kilit noktalarına hâkim bir Darwinist diktatörlük inşa etmeyi başarmışlardır. Bu diktatörlük devlet kurumlarına, basın-yayın organlarına, üniversitelere, okullara ve sanat kurumlarına kadar ulaşabilmiş ve gizli-açık faaliyete başlamıştır. Evrim, kamuoyunun tüm itirazlarına rağmen bilim gibi sunulmuş, çeşitli telkinlerle insanlar bu safsataya alıştırılmış, evrimi çürüten bilimsel deliller –örneğin yaşayan fosiller– kamuoyundan gizlenmiş ve evrime karşı gelenler toplumdan izole edilerek, işlerinden ve kariyerlerinden uzaklaştırılarak, basın yoluyla veya toplumsal baskıyla tehdit edilerek susturulmuşlardır.

İngiliz derin devletinin hâkimiyetindeki Darwinist diktatörlük günümüzde halen görev başındadır ve etkilidir. Şu an dünya çapında, Müslüman ülkeler dâhil, evrim safsatasını okul müfredatına almamış ülke neredeyse yoktur. Bazı ülkelerin bir kısım basın organları, İngiliz derin devletinin onaylayıp sunduğu evrim haberlerini adeta gerçekmiş gibi sunmak mecburiyetindedir. İslam ülkelerinde dahi, Allah’ı açıkça inkâr eden ve bilimsel hiçbir dayanağı bulunmayan evrim safsatası akademisyenler tarafından “savunulması mecburi” bir dayatma haline gelmiştir. İngiliz derin devletinin bu konudaki baskısı öylesine güçlüdür ki, günümüzde İngiliz Kilisesi Darwin’den özür dilemiş;2 Papa, kendi evinde Darwinizm yanlısı konferanslar vermiştir.

Yazıma ikinci bölümde devam edeceğim.

Kaynaklar:

http://ustakilkim.blogspot.com.tr/

1. John Daniel, Two Faces of Freemasonry, Longview: Day Publishing, 2007, s. 121

2. “İngiliz Kilisesi Darwin’den Özür Diledi”, NTVMSNBC, 15 Eylül 2008 http://arsiv.ntv.com.tr/news/459349.asp

Tüm yazılarım: https://erkanarkutyaziyor.wordpress.com/

Türkiye’nin altınları neden İngiltere’de saklanıyor?

Türkiye’nin altınları neden İngiltere’de saklanıyor?

Küresel sermaydarlar ülkelerin ekonomilerini ele geçirerek parçalama ve yönetme planı yapıyorlar.


Hatırlarsanız Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türkiye’nin 490 ton altını olduğunu ama bu altının sadece 40 tonunun Türkiye’nin hazinesinde, 450 ton altının ise İngiltere merkez bankasında olduğunda açıklamıştı.

Bir köşe yazarı geçtiğimiz hafta durumun vahametini şöyle yazdı: Türkiye’deki altın “rezerv para” olarak görülmediğinden, İngiltere ve FED kasasında altın bulundurarak, Türkiye’ye borç verdiler. Hükümetin ülkeye ait olan bu paradan hiç bahsetmemesi ve istememesi, çok manidar… İngiltere, bu altınları asla vermeyecek. Göreceksiniz!

İngiltere, Libya’nın paralarını verdi mi? Batı, Libya’ya ait 200 milyar dolara oturdu. Ben altınlarımı saklayamıyorum da, İngiltere saklayacak! Şu kafaya bak! Tavuklar tilkiye emanet!

Dünyanın altınları her nedense İngiltere’deki büyük kasalarda saklanıyor. Kraliçe’de ara ara gidip altınlar yerinde duruyor mu diye ziyaret ediyor. Dünya altınlarının yarısı Londra’da, değeri 172 trilyon pound. İngiltere bankası gizli altın madenimiz Londra sokaklarının altında diye durumu açıklıyor.

Türkiye bu altınları İngiliz derin devletine ve küresel sermayedarlara kaptırmamalı ve mutlaka geri almalı. Türkiye’nin parçalanması için PKK’yı kuranların İngiliz derin devleti olduğu unutulmamalı. Bunlar altınlarımızı almakla yetinmezler, dünyanın bor madenlerinin %70’ine sahip olan Türkiye her zaman ele geçirilmek üzere hedefte. Bu yüzden çok uyanık olmak gerek.

Kaynaklar:

http://ustakilkim.blogspot.com.tr/

http://www.independent.co.uk/news/business/news/gold-price-bars-hidden-in-secret-vaults-beneath-the-bank-of-england-worth-248bn-a6994276.html

Tüm yazılarım: https://erkanarkutyaziyor.wordpress.com/

 

Image result

Darbe gecesi İngiliz ve Amerikan askerleri Kıbrıs’ta işgal için hazır bekliyordu!

Darbe gecesi İngiliz ve Amerikan askerleri Kıbrıs’ta işgal için hazır bekliyordu!

15 Temmuz gecesi Türk milleti sadece darbeyi püskürtmedi, aynı zamanda derin devletlerin oyununu da bozdu.


Öcalan’ı sorgulayan komutan olarak tanınan Vatan partisi genel başkan yardımcısı Hasan Attila Uğur “darbe gecesi ordudan arkadaşlarım beni aradı. O gün İngiliz ve Amerikan askerlerinin Kıbrıs’ta işgal için hazırda beklediğini öğrendim” dedi.

Hasan Attila Uğur’un açıklamaları şöyle: 15 Temmuz’dan bir gün önce Gaziantep Kilis üzerinden sınırları aşarak ABD, İşid ve PYD güçlerinin olduğu yere geçen askerler oldu.  Kıbrıs’a 10.000 İngiliz askeri geldi. Amaç darbe girişiminde Türkiye’yi işgal etmek. İşgal ederken de “kan gövdeyi götürüyor, yardıma geldik” diyeceklerdi.

Darbe gecesi İngiliz derin devletinin planı şu şekildeydi: Eğer darbe başarılı olsaydı, Fransızların zamanında işgal ettiği Gaziantep Maraş bölgesine PYD destekli işgalciler girecekti. İtalyanların daha önce girdiği Antalya bölgesine Kıbrıs’ta bekleyen İngiliz askerler gelecekti. İstanbul işgal edilecekti. 22 Nato gemisi Karadeniz’de 300 km. kuzeyde tatbikat adıyla hazır bekliyordu! İzmir’i işgal edecek İngiliz donanması da Ege’de denize yayılmış olarak bekliyordu.

İşte üst akıl İngiliz derin devletinin darbenin arkasındaki planı buydu: Türkiye’yi darbe ile birlikte işgal etmek. Tam 200 yıldır amaçları Türkiye’yi ele geçirmek. Ama yiğit ve korkusuz Türk halkı bu büyük oyunu tam anlamıyla tersine çevirdi. Ama yine de tehlikenin çok büyük olduğunu ve felaketin kapıda beklediğini unutmamak ve ona göre tedbir almak gerekiyor. Hala uyuyan varsa onlar da sıcacık yataklarından çıkıp uyansalar çok iyi olur…

Kaynak: https://www.facebook.com/ingilizderindevleti/?fref=ts, A9TV

Tüm yazılarım: https://erkanarkutyaziyor.wordpress.com/

Mesnevi’nin Kuran’a göre yanlışları ve Rumilik Tehlikesi – 4

Mesnevi’nin Kuran’a göre yanlışları ve Rumilik Tehlikesi – 4

Rumilik İngiliz derin devleti tarafından destekleniyor. Müslüman “Bizim yolumuzda Müslümanlık yok” diyemez.


Müslümanların yanlış yönlendirildiğini Mevlana’nın öğretilerinin kullanılarak Rumilik adı altında Kuran’la taban tabana zıt bir dinin yayılmaya çalışıldığını bu bölümde anlatmaya devam edeceğim. İngiliz derin devleti Mevlana’nın adını kullanarak Rumilik adı altında Kuran’la taban tabana zıt bir dini yaymaya çalışıyor. Mevlana’ya ait olduğu ileri sürülen Mesnevi isimli eserde çok fazla Kuran’a muhalif bölümler var. Şimdi bu bölümlerden örnekler vermek istiyorum:

Kendisini ne Müslüman ne kafir diye tanımlıyor, Mesnevi’de şu şekilde bildiriliyor:

Aşk kafiriyiz biz Müslüman başka.

Müslümanlığın, kafirliğin dışında bir ova.
Uçsuz bucaksız ovada sevdamız uzar gider.
Anlayan vardı mı usulca başını kor.
Ne Müslümanlığa yer var, ne kafirliğe yer. (Mevlana Celaleddin Rumi, Rubailer, s. 298)

Bu alem Müslümanlıktan da dışarıdır, kafirlikten de.
Orada ne Müslümanlığın işi vardır, ne kafirliğin.. (Mevlana Celaleddin, sf 198, Seçme Rubailer, sf 18, Rubai 67)

Mesnevi’de açıkça gördüğünüz gibi “aşk kafiriyiz biz Müslüman başka, Müslümanlığın ve kafirliğin dışında bir ova, bu alem Müslümanlıktan da dışarıdır, kafirlikten de” denilerek Müslümanlık haşa kafirlikle bir tutulup yerilmektedir.

Kuran’a göre insanı insan yapan imanı ve takvasıdır. Allah dini tüm insanlar için göndermiştir ve her insan dine tabi olmakla yükümlüdür. Bunun aksini söylemek, bir insanın dinlerin üstüne çıkabileceğini iddia etmek, küfür olur. Bir mümin, Allah’a imanı ve İslam’ı yaşamayı övmek yerine imanla küfrün aynı hatta -haşa- küfrün daha üstün olduğunu asla söylemez. Allah kafirleri sevmez ve onları lanetlemiştir. Mümin kafirlerle iç içe değildir, müminlerin dostu yine müminlerdir.

Her kim Allah’a, meleklerine, elçilerine, Cibril’e ve Mikail’e düşman ise, artık şüphesiz Allah da kafirlerin düşmanıdır. (Bakara Suresi, 98)

Şüphesiz, inkar edip kafir olarak ölenler, Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların laneti bunların üzerinedir. Onda (lanette) süresiz kalacaklardır, onlardan azap hafifletilmez ve onlar gözetilmezler. (Bakara Suresi, 161-162)

Sonra (Allah) kıyamet günü onları aşağılık kılacak ve diyecek ki: “Haklarında (müminlere karşı) düşman kesildiğiniz ortaklarım hani nerede?” Kendilerine ilim verilenler, dediler ki: “Bugün, gerçekten aşağılanma ve kötülük kafirlerin üstünedir.” (Nahl Suresi, 27)

Onlar, müminleri bırakıp kafirleri dostlar (veliler) edinirler. ‘Kuvvet ve onuru (izzeti)’ onların yanında mı arıyorlar? Şüphesiz, ‘bütün kuvvet ve onur,’ Allah’ındır. (Nisa Suresi, 139)

Ey iman edenler, müminleri bırakıp kafirleri veliler (dostlar) edinmeyin. Kendi aleyhinizde Allah’a apaçık olan kesin bir delil vermek ister misiniz? (Nisa Suresi, 144)

Kaynaklar: http://rumiliktehlikemi.blogspot.com.tr/

Tüm yazılarım: https://erkanarkutyaziyor.wordpress.com/

 

RTmi_22_MevlananinHayati_28_Muslumanlik_Disinda

 

RTmi_24_Muslumanliktan_Disari