Peygamberimiz Hz. Mehdi’ye nasıl hitap ediyordu?

Peygamberimiz Hz. Mehdi’ye nasıl hitap ediyordu?

Dünyada sel gibi Müslüman kanı akıyor. Muazzam olaylar oluyor. Ama bunlar Mehdi’nin zuhuruna vesile olacak.


Ahir zamanda olduğumuz bu dönemde göreceğimizHz. Mehdi’nin güzel ahlakını ve üstün vasıflarını anlatan çok güzel sıfatları var. Hz. Musa’ya korku içinde etrafı gözetlemesi, Hz. Yusuf’a hapsedilmesi, Hz. İsa’ya ölmediği halde öldü denilmesi, Hz. Muhammed’e kılıçla kuşanması yönüyle benzeyen Hz. Mehdi’nin vasıflarından bazıları şunlardır:

EL MEHDİ: Hidayet Olunmuş, Hidayete Ermiş
EL HÂDİ: Hidayete Sevk eden, Doğru Yola Ulaştıran
EL KAİM: Hak İçin Kıyam Eden, Ayakta Duran
EL HÜCCET: Reddi Mümkün Olmayan Kesin Delil
EL MUNTAZAR: Herkes Tarafından Beklenen
MEHDİ-Yİ MUNTAZAR: Beklenen Mehdi
İMAM-I MUNTAZAR: Beklenen İmam (manevi lider)
HALEF-İ SALİH: Allah Evliyalarının Liyakatli Halifesi (manevi lideri)
MANSUR: Allah Tarafından Yardım Edilen
SAHİBİ’L-EMR: İlahi Adaleti Uygulamakla Sorumlu Olan
SAHİBÜ’Z-ZAMAN: Zamanın Sahibi
VELİYİ ASR: Asrın Velisi, Zamanın Tek (manevi) Hakimi, Zamanın Tek Rehberi
MEHDİ-Yİ MEV’UD: Vadedilmiş Mehdi
İMAM-I ASR: Asrın İmamı (manevi lideri)
SAHİB’ÜD DAR: Yurdun Sahibi (manevi sahibi)
BAKİYYETULLAH: Allah’ın Yeryüzünde Geriye Kalan Tek Hücceti ve Son İlahi Manevi Lideri
KÂİM-İ AL-İ MUHAMMED (AS): Peygamberimiz (sav)’in Soyundan gelen, Kıyam Edecek Olan Mehdi
EL HATİM: Hatmeden, Sona Erdiren
NAHİYETÜ’L-MUKADDESE: Kutlanmış Yön, En Yüce ve Kudsi

Peygamberimizin Hz. Mehdi’ye nasıl hitap ettiğine değinirsek; Sahabe, Mehdi’yi çok seviyor ve merak ediyor, Resulullah’a onun hakkında sorular soruyordu. Peygamberimiz de onlara, Mehdi’yi çok detaylı anlatıyordu. Peygamber Efendimizin Hz. Mehdi’ye hitapları ise şu şekildeydi:

Hz. Mehdi Cennetin tavuskuşu (süsü) dur. (Bihar-ül Envar, Cilt 51, Sayfa:105)

Kıyamet yaklaştığı zaman ve müminlerin kalbi; ölüm, açlık, fitneler, sünnetlerin kaybolması, bid’atlerin (dine sonradan eklenmiş yanlış inançların) ortaya çıkması, emri bil maruf ve nehyi anıl münker (iyiliği emredip kötülükten menetme) imkanlarının kaybolması gibi sebeplerle zayıfladığı zaman benim evlatlarımdan Hz. Mehdi  ile Cenab-ı Hak sünnetleri ihya eder. Onun adalet ve bereketi ile müminlerin kalbi ferahlar, Acem (Arap olmayan) ve Arap milletleri arasında ülfet ve muhabbet yerleşir.” (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 66)

Hz. İmam Hüseyin’in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: “Hz. Mehdi kıyam ettiğinde halk onu tanımayacaktır. Zira O (HZ. MEHDİ) HALKA GÜZEL SİMALI BİRİ OLARAK GELECEKTİR… ” (Ikd-üd Dürer, s. 41)

HZ. MEHDİ’NİN BİR İSMİ DE “ARSLAN”DIR:

MAVERAÜNNEHİR’DEN BİR ŞAHIS (HZ. MEHDİ) ÇIKAR, ONA EL-HÂRİS (ARSLAN) DENİR. (Ebu Davud, Mehdi 1, (2452)) Ravi: Hz. Hilal İbnu Amr (ra) (Et-Tac, Ali Nâsıf el-Hüseynî, c. 5, s. 617) (Sünen-i  Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 14/410)

“Ey inananların Efendisi, bize senin Hz. Mehdi’nin hakkında haber ver.” İnananların Efendisi dedi ki: “… HZ. MEHDİ HAZIRLIKLI, ETKİ ALANI GENİŞ, MUZAFFER BİR ARSLANDIR… “ (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 184)

Kaynak: http://hzisavehzmehdiyibuyuzyildagorecegiz.blogspot.com.tr/, A9TV 

Tüm yazılarım: https://erkanarkutyaziyor.wordpress.com/

Reklamlar

Netenyahu neden “önümüzdeki 4 yıl dünyayı değiştirecek” diyor?

Netenyahu neden “önümüzdeki 4 yıl dünyayı değiştirecek” diyor?

Netenyahu neden “önümüzdeki 4 yıl dünyayı değiştirecek” diyor?

Netenyahu hahamlarla birlikte.


İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail Genelkurmay Başkanlığı’na getirilen Korgeneral Gadi Eisenkot’un devir teslim töreninde“Önümüzdeki 4 yılın bütün dünyayı değiştireceğini düşünüyorum ancak sadece gerçekten güçlü olanlar bu süreçten selametle çıkacak” diye konuştu.

Önümüzdeki 4 yıl dünyada ne değişecek, işte bu bilgiyi İsrail’i yöneten hahamlar çok iyi biliyorlar. Bu hahamlar sık sık Türkiye’ye ziyarete geliyorlar. Tüm Yahudiler ahir zamanda gelecek olan Adonay’ı bekliyorlar. Masonların da beklediği Adonay dedikleri Hz. Mehdi’dir ve Hz. Mehdi’nin zuhuru çok yakındır. Masonlar “Adon’un emrine gireceğiz” diyorlar. Mehdi,Mesih, Şiloh ve Adonay aynı kişidir. Ahir zamanda Hz. Mehdi hem masonlara, hem cinlere hem şeytanlara hâkim olacak.

Masonlar yüzyıllardır tek bir dinin olacağı, kardeşliğin olacağı, barışın olacağı bir hayatı hedefliyor, Adonay’ın gelişi de burada çok önemli yer tutuyor. Hepsi Masonlar ve Tapınak Şövalyeleri Hz. Mehdi’nin emrine girecekler. Kıyamet artık çok yakın. Bu devirde Hıristiyan dindarlar, Musevi dindarlar ve Müslüman dindarlar bir araya gelerek bu barışı Hz. Mehdi önderliğinde sağlayacaklar.

Sonuç olarak hahamlar ahir zamanda olduğumuzun ve yüzyıllardır bekledikleri Adonay’ın zuhurunun yakın olduğunu biliyorlar, Netenyahu’da bu gerçeği biliyor.

Kaynak: http://hzisavehzmehdiyibuyuzyildagorecegiz.blogspot.com.tr/

Tüm yazılarım: https://erkanarkutyaziyor.wordpress.com/

Video sayfam: http://video.mynet.com/erkanarkut/videolari/liste

Nostradamus’un kehanetlerindeki önemli sır ne?

Nostradamus’un kehanetlerindeki önemli sır ne?

Nostradamus’un kehanetlerindeki önemli sır ne?

 

Nostradamus’un kehanetlerini merak edenler için bu konuya bir açıklık getirelim; ne diyor Nostradamus;

1. Doğu bilimcilere göre Tishya, Yengeç burcunun yıldızlarından biridir. Yeni çağ’ın açılışı; bu yıldız, Güneş, Ay ve Jüpiter ile bir hizaya geldiği zaman meydana gelecektir.
Nostradamus:
“Mars ve asa bir hizaya gelecekler,
Yengeç altında felaket getiren bir savaş;
Kısa bir süre sonra yeni bir kral kutsanacak, Yeryüzüne uzun bir süre için barış getirecek.”

Burada Nostradamus felaket getiren bir savaşın ardından Hz. Mehdi’nin zuhur edeceğinden bahsediyor.

2. 1990’ların sonları yozlaşmış insan kurumlarının çökmesiyle; gelecek yüzyılın başındaki süre ise insanlığın yaşam şeklini yeniden düzenlemesiyle, düşünce biçimlerini programlamasıyla ve politik kurumların düzeltilmesiyle geçecek. Bu da 2025 yılı civarında “Dünya Devletler Fedarasyonu’nun kurulmasına yol açacak.” (Nostradamus’un İkinci Mektubu, s. 307

Burada Nostrdamus 1990’ların sonunda Komünizmin ve Faşizmin çökmesiyle yüzyılın başında yaşam şeklinin yeniden düzenleneceğinden bahsediyor. 2025 yılında da Dünya hâkimiyeti olacağından bahsediyor. Hz. Mehdi ve Hz. İsa’nın birlikte dünyaya hükmedecekler, İslam tüm dünyaya son kez hâkim olacak.

3.“Dünya’daki tüm dinlerin arasında farklılıkların olmadığı, hepsinin aynı kaynaktan geldiği ve tek bir spiritüel kaynağı olduğu anlaşılacak.” (Nostradamus’un İkinci Mektubu, s. 308)

Nostradamus bu sözünde de dinlerin arasında bir farklılık olmadığının, hepsinin İslam kaynaklı olduğunun anlaşılacağını bildiriyor.

4. ” Sırada önce bir güneş tutulması var, Dünyanın ilk yaratılışından o günden bu günkü zamana kadar görülen en karanlık ve kapalı güneş tutulması. Ve Ekim ayında bir takım kaymalar olacak. Bu kaymalar öylesine etkin olacak k, Dünya’nın çekim gücünü yitirdiği, doğal dönüşünden koptuğu ve sonsuz karanlığa yuvarlandığı izlenimi verecek. Ocak-Şubat döneminde ve daha sonra, aşırı değişiklikler olacak. Yani ülkelerin şekli şemali değişiverecek. Kimi zaman büyük bir depremle, kimi zaman ilk büyük katliamdan güç kazanan ve felaket saçan kızın, yeni Babil’in egemen oluşuyla.

Sonra, kavmin arasından, o günlere değin kısır kalmış, 50.ci enlem dolaylarında Dünya’ya gelmiş biri çıkacak ve tüm Hristiyan kilisesini yenilecek.Sınırlarla bölünmüş ve parçalanmış olan insanlar arasında büyük bir barış, birleşme ve geçim ortamı sağlanacak. Bu barış çeşitli hükümetlerce öylesine perçinleşecek ki, farklı dünya görüşlerine mensup savaş çığırtkanları aşağılanarak, güçleri ellerinden alınmış bir durumda kalmaya mahkûm olacaklar. Bilge rolüne çıkan kuduzun imparatorluğu da ele geçirilecek. ”

Bu sözünde de Nostradamus tıpkı peygamberimizin hadislerinde bildirdiği gibi ay ve güneş tutulmaları yaşanacağından ve büyük depremlerle dünyanın sarsılacağından bahsediyor. Daha sonra Hz. Mehdi’nin zuhur edeceğinden ve tüm dünyada kan dökülmesini engelleyeceğinden bahsediyor. Hz. Mehdi’nin tüm dünyaya barış getireceğinden ve savaş yanlılarının aşağılanacağından bahsediyor. Bildiğiniz gibi Deccal bilge havasında çıkıyor ama kan ve dehşet saçıyor. Nostradamus Hz. Mehdi’nin Deccal’in imparatorluğunu yıkacağını anlatıyor.

Bakın Bulgar kahin Vanga ne diyor: “2043 yılında Müslüman bir devlet yeniden Avrupa’nın tek hükümdarı olacak.” Burada da kahin Vanga Hz. Mehdi’nin hâkimiyetinden bahsediyor.

Tedavi edilmeyecek organ kalmayacak. Hastalıklı organın yerine yenisi yapılacak diyor Bulgar kâhin.  Peygamberimiz de hadislerinde ömürler uzayacak diyor. Kâhinler peygamberimiz ne söylüyorsa aynısını söylüyorlar. Ahir zamanda dünyayı kurtaracak olan Hz. Mehdi’yi insanlığa müjdeliyorlar.

Kaynak: http://hzmehdigelisalametleri.blogspot.com/

Tüm yazılarım: https://erkanarkutyaziyor.wordpress.com/

Video sayfam: http://video.mynet.com/erkanarkut/videolari/liste