Mevlana’nın kitabı Mesnevi’de ağaçların Mevlana’ya secde ettiği söyleniyor!

Mevlana’nın kitabı Mesnevi’de ağaçların Mevlana’ya secde ettiği söyleniyor!

Müslüman, Mevlana adına yapılmış anormal izahları kabul ederse dalalete düşer.


Mevlana’nın yazdığı söylenenMesnevi isimli eserde Kuran’a veİslam’a çok fazla mualif ifadenin geçtiğini daha önceki yazılarımda sürekli anlatıyorum. Mesnevi’de homoseksüellik övülüyor, Türkler barbar olarak görülüyor, kadının hayvan suretinde olduğu söyleniyor, Mevlana’da ilahlaştırılıyor. İngiliz derin devleti dört bir koldan Mevlevilik ve Rumilik adı altında İslam’la uzaktan yakından bağdaşmayan bu sapkın dini yaymaya çalışıyor. Müslüman kimliğindeki İngiliz ajanları sürekli Mevlana’yı ve homoseksüelliği övüyorlar, İslam’a göre sapkın olan davranışları Müslümanların kabul ettiği yönünde bir imaj oluşturmaya çalışıyorlar.

Mevlana adına yazılmış olan Mesnevi’yi inceleyen herkes Kuran’la tamamen zıt olan bu sapkın ifadeleri görecektir. Bakın Mevlana bu kitapta nasıl ilahlaştırılıyor:

Mevlana sabahleyin erkenden evden çıktı, bağın içine doğru yürüdü. Ben de nereye gidecek diye hep arkasından gidiyordum. O hangi ağaca rastlasa, selam veriyor ve bütün ağaçlar secde ediyorlardı ve bana Kuran’daki “Yıldız ve ağaç secde ederler” ayetinin sırrından bir hikmet gösteriyordu.

Ben bu hal karşısında feryat ve figan edip heyecanlar gösteriyordum. O bana “ Sus, bir şey söyleme “ diyerek mübarek yeni ile işaret etti. Ben bu heybetten üç gün üç gece kendimden geçmiş ve dili tutulmuş bir yerde düşüp kalmışım. (Ariflerin Menkıbeleri, Şark İslam Klasikleri 29, Ahmet Eflaki, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 489)

Allah Kuran’da “Bitki ve ağaç (O’na) secde etmektedirler. (Rahman Suresi, 6)” ayetiyle bitki ve ağacın Kendisine secde ettiğini bildirir. Mevlana’nın kitabında iseMevlana ilahlaştırılarak ağaçların Mevlana’ya secde ettikleri söyleniyor.

Mevlana adına yazılan bu eserdeki sapkın ifadeleri sizlere anlatmaya devam edeceğim. Samimi Müslümanların Mevlana adı altında İngiliz derin devletinin bu sapkın dini yaymaya çalışmasına karşı çok dikkatli olmaları gerek.

Kaynak: http://bilinmeyenmevlana.com/, https://www.facebook.com/ingilizderindevleti/?fref=ts

Tüm yazılarım: https://erkanarkutyaziyor.wordpress.com/

Aşağıda Mevlana’nın nasıl ilahlaştırıldığını görebilirsiniz:

Reklamlar

Mevlana kadının hayvan suretinde olduğunu söylüyor!

Mevlana kadının hayvan suretinde olduğunu söylüyor!

Mevlana kadının hayvan suretinde olduğunu söylüyor!

İngiliz derin devleti İslam’ı yok etme planında Mevlana’yı kullanıyor.


Birileri Mevlana’nın öğretisi olan Mesnevi’yi haşa Kuran’ın yerine koymaya kalkmış. Anadolu’dan İslam’ın etkisinin yok edilip yerine mevlevi inancının getirilmesi başta İngiliz derin devleti olmak üzere birileri tarafından tasarlanmış. Şu anda devletin kütüphanelerinde yer alan Mesnevi’de Kuran’la çelişen inanılmaz ifadeler var. Bir mümin olarak bunları deşifre etmek ve oynanan oyunu ortaya koymak bizlerin görevi diye düşünüyorum.

Mevlana’nın kitabı Mesnevi’de kadının hayvan suretinde olduğunu söyleniyor, bunu biliyor muydunuz?

Kadınlarda hayvanlık sıfatları çoktur,  çünkü kadının gönlü renge kokuya akar. (Mesnevi, 5. cilt, 2968-2975. beyit)

DARWİN DE MEVLANA GİBİ KADINLARI AŞAĞI, HAYVAN GİBİ GÖRÜYORDU:

Darwin kadının evlilikteki rolünü şöyle tarif ediyordu: “… oynayacağınız bir nesne – her halikarda bir köpekten daha iyi …” (Darvin’in Otobiyografisi 1809-1882, İngilizcesinde sayfa 232-233)

Darwin, “İnsanın Türeyişi” adlı kitabında kadınların idrak etme, hızlı kavrama ve taklit konusunda “daha aşağı ırkların özelliklerini taşıdıklarını ve bu nedenle daha eski ve alt bir medeniyet seviyesine sahip olduklarını” yazmıştı. (“Darvin’in İnsanın Türeyişi kitabındaki Doğanın Gelişimi”, İngilizcesinde sayfa 295)

Şu anda Türkiye’de ve dünyada birçok insan Mevlana’yı adeta bir ilah gibi görüyor ve putlaştırıyor. Ama Mevlana’nın eseri olan Mesnevi’de Kuran’a oldukça mualif son derece sapkın birçok ifade yer alıyor. Bu ifadeler kim tarafından yazıldı bilinmez ama şu da bir gerçek ki, Kuran’a mualif olan bu sapkın ifadeleri kabul eden de Müslüman olamaz.

Kaynak: http://bilinmeyenmevlana.com/

Tüm yazılarım: https://erkanarkutyaziyor.wordpress.com/